Školení vyžadované zákonem

V rámci školení mailem Vám nabízíme dva základní kurzy vyplývající povinně ze zákona, a to Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a Řidiči referentských vozidel.

Povinnost poskytnout zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ukládá zaměstnavatelům § 103 odstavec 2. a 3. Zákoníku práce. Je třeba, aby kurz Bezpečnost a ochrana zdraví při práci absolvoval každý zaměstnanec. Využijte časově nenáročné školení mailem, kde je cena stanovena již na 190 Kč za tento kurz.

Kurz Řidičů referentských vozidel je určen pro ty zaměstnance, kteří pro služební cesty využívají buď firemního, nebo soukromého vozidla. Dále je určen také pro zaměstnance, kteří při výkonu pracovní činnosti řídí vozidlo. Absolvování tohoto kurzy ustanovuje zákon č.262/2006 Sb. - Zákoník práce. Cena tohoto kurzu je také 190 Kč.

Všichni zaměstnanci, kteří mají samostatnou e-mailovou schránku mohou využít nabídky našeho školení, které probíhá prostřednictvím e-mailu.

Typický průběh firemního školení

 • Vyplnění a zaslání smlouvy (smlouva - zde ke stáhnutí), na základě které vložíme firmu do školícího systému. Ve smlouvě si firma také zvolí svého manažera školení, který bude dohlížet na školení všech zaměstnanců firmy.
 • Objednání školení, které provede administrátor na základě smlouvy, nebo firemní manažer školení na našich webových stránkách (nabídka kurzů).
 • Mailová doregistrace zaměstnanců.
 • Kontrola správnosti zobrazování zasílaných lekcí.
 • Zasílání jednotlivých lekcí objednaných školení.
 • Vystavení certifikátů.
 • Fakturace firmy.

Máte-li zájem o školení pro Vaši firmu, vyplňte smlouvu, kterou si stáhnete zde. Smlouvu nám následně zašlete klasickou poštou nebo ji naskenujte a zašlete na mailem@mailem.cz .

V případě nejasností nás kontaktujte na adrese mailem@mailem.cz nebo na tel. +420 545 222 775.

Jaké výhody přinese školení mailem Vaší firmě?

 • Snižují se náklady na vzdělávání, a to jak přímé - cena samotného školení je velmi výhodná, neplatíte za cestování, ubytování, stravování, pronájem školících prostor a techniky, tak nepřímé - způsobené nepřítomností pracovníků na pracovišti. K výuce mohou být využity neproduktivní časy pracovního procesu.
 • Školení může začít kdykoliv, aniž byste museli čekat na vhodný termín a přidělení do kurzu.
 • Rychlost studia se přizpůsobuje individuálním požadavkům školeného.
 • Systém umožňuje pružné doškolování pracovníků.
 • Permanentní kontrola znalostí (prostřednictvím testu ke každé zasílané lekci) zaručuje, že školenému není zaslána další lekce, dokud nezvládne látku lekce minulé.
 • Každý školený dostane po absolvování kurzu certifikát.
 • Školený i jeho zaměstnavatel mají průběžný přehled o průběhu a výsledcích studia.

Jak školení probíhá?

Firma si určí manažera školení, který rozhoduje, kteří zaměstnanci mohou studovat jaké kurzy (= objednává školeným zaměstnancům a zákazníkům určité kurzy či pouze vybrané lekce kurzů). Osoby, kterým bylo objednáno školení, budou e-mailem vyzváni, aby zahájili studium.

Školený si sám určuje průběh a rychlost studia a po úspěšném absolvování celého kurzu obdrží certifikát. Díky webovým stránkám Electronic Learning Center - Mailem.cz má odpovědná osoba v každém okamžiku přehled o všech aktivitách své firmy ve školícím středisku - o objednávkách, průběhu studia zaměstnanců, stavu konta a o průběhu plateb. Odpovědným osobám jsou e-mailem zasílány každý měsíc zprávy o průběhu školení. Také zaměstnanci mají díky webovým stránkám neustálý přehled o stavu svého studia.

Jistě budete mile překvapeni naším kreditním systémem placení, který jsme pro Vás připravili. K poslednímu kalendářnímu dni běžného měsíce bude firmě vystavena faktura na lekce, které byly v daném měsíci jejím zaměstnancům (příp. zákazníkům) zaslány. Neplatí se tedy za nevyužitá školení. Splatnost faktury je 14 dní.

Pro více informací si přečtěte náš podrobný popis systému firemního školení.

Možnosti spolupráce

 • Spolupráce na novém školení
  Náš školící systém je plně otevřen všem. Pokud máte znalosti, o kterých si myslíte, že o ně má okolní svět zájem, můžeme společně vypracovat nové školení. Jak bude školení vypadat, závisí pouze na Vás. A co za to? Navrhujeme podíl 50-50, respektive jiný poměr podle rozdělení prací na tvorbě a zpracování školení.
 • Partnerství školení, bannery, reklamní texty
  Pokud se stanete partnerem školení, budete v celém školícím systému vystupovat jako partner školení - jméno Vaší firmy se tak objeví v každé zasílané lekci - a to přehledně na každé stránce školícího textu (v hlavičce, či v zápatí). Můžete tak velmi účinně oslovit úzce definovaný segment zákazníků.
  Pokud máte banner, který byste chtěli umístit na našich webových stránkách, není to problém. Můžeme si své bannery třeba vyměnit. Další možností spolupráce je vložení Vašeho reklamního textu do těla zasílaných lekcí.

Obchodní podmínky