Přihlášení
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejžádanější kurzy
 
 
Školení bezpečnosti práce
 • Práva a povinnosti
 • Pracovní úrazy, nemoci z povolání
 • Pracovní prostředí
 • Práce se zobrazovacími jednotkami
 • První pomoc
 • Bezpečnost práce a právo

Školení řidičů referentských vozidel
 • Pozemní komunikace, chodci, kruhový objezd
 • Jízdní pruhy, rychlost jízdy
 • Osvětlení vozidel, telefony, bezpečnostní pásy
 • Vlečení vozidla, tunely, školní autobus, lékař. prohlídky
 • Dopravní nehody, řidičské průkazy
 • Podmínky provozu vozidel
 • Zásady bezpečné jízdy, pravomoci Policie, bodový systém
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktní údaje
 
 
an image
CCB, spol. s r. o.
Okružní 19, 638 00 Brno

email: mailem@mailem.cz
tel: +420 545 222 775
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nápověda - Podrobný popis systému firemního školení

Podpis smlouvy

Nejdříve se s firmou, která má zájem o firemní školení, podepíše obchodní smlouva, v které si firma zvolí manažera školení, který bude školení ze strany firmy řídit (vybírat a rušit pro zvolené zaměstnance či zákazníky školení, dohlížet nad průběhem školení atd.).

Objednávání školení

Po podepsání smlouvy si manažer školení může objednávat školení pro zaměstnance na webových stránkách Electronic Learning Center - Mailem.cz (www.Mailem.cz). Při objednávání se zadávají pouze e-mailové adresy zaměstnanců a zvolí se kurzy, v kterých mají být zaměstnanci školeni. Díky webovým stránkám má firma v kterýkoliv okamžik přehled o učiněných objednávkách (může je kdykoliv velmi snadným způsobem změnit), o stavu a průběhu plateb a o studijních výsledcích zaměstnanců. Každý měsíc je odpovědné osobě zasílána zpráva o provedených školeních.

Školení zaměstnanců

Na základě objednávky učiněné odpovědnou osobou jsou e-mailem osloveni lidé, kteří mají být vyškoleni (zaměstnanci). V zaslaném e-mailu provedou doregistraci své osoby a následně obdrží další e-mail "Potvrzení registrace", v kterém se ověřuje, zda nebudou mít žádné technické problémy se zasílanými lekcemi. Pokud je vše v pořádku, začnou se jim zasílat objednaná školení.

Vlastní školení

Každý kurz je složen z několika lekcí. Objednané kurzy budou školeným zasílány e-mailem po jedné lekci. V zasílaných lekcích se nalézá soubor se školícím textem a soubor *htm obsahující testovací otázky. Po prostudování školícího textu školený otevře soubor s testovacími otázkami. Zde označí správné odpovědi, které odešle. Obratem dostane vyhodnocení úspěšnosti svých odpovědí. Podmínkou pro zaslání další lekce kurzu je úspěšné složení testu lekce předchozí. V případě, že školený byl úspěšný (vyhodnocení úspěšnosti zaslané lekce bylo 60 % a více), dostane e-mailem další objednanou lekci. V případě neúspěchu (méně než 60 %) je nutné odpovědi na otázky vyplnit a odeslat znovu. Školený si sám určuje rychlost a průběh studia. Pokud dlouho neodpovídá na test zaslané lekce, je mailem vyzván, aby tak učinil. Ztratí-li zaslaný učební text, může si jej nechat znovu zaslat.

Certifikát

Po úspěšném absolvování celého kurzu obdrží školený na adresu firmy certifikát (v papírové podobě).

I u nás je potřeba zaplatit

K poslednímu dni měsíce, je vystavována faktura na všechny v daném měsíci zaslané lekce. Splatnost faktury je 14 dní. Není-li faktura zaplacena včas, je firmě účtován úrok 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení a je pozastaveno další zasílání objednaných lekcí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrace uživatele (osoby nebo firmy)

Typ registrace:  osoba   firma
(Správce) Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Heslo:
Potvrzení hesla:
Formát zasílaného souboru:  MS Word   Adobe PDF

Korespondenční adresa:
 
Ulice:
Město:
PSČ:
Název firmy (obchodní jméno):
Zástupce firmy:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Bankovní spojení:
Spisová značka:

Fakturační adresa
(pokud je jiná než korespondenční):
Ulice:
Město:
PSČ:

Po potvrzení vložených údajů tlačítkem Registrovat budete zařazeni mezi registrované uživatele Mailem.cz a Vámi zadané údaje budou využívány pro účely školení. Poté obdržíte e-mail se vzorovou lekcí, na které vyzkoušíte, zda nebudete mít problémy se zobrazováním lekcí, a soubor potvrzeni.htm, ve kterém potvrdíte, zda se vzorový soubor správně zobrazuje.

Kolik je pět + tři?
%>