Nápověda - Obchodní podmínky

  • Podané objednávky jsou považovány za závazné.

  • Objednané kurzy budou účastníkovi zasílány e-mailem po jedné lekci. Podmínkou pro zaslání další lekce kurzu je úspěšné složení testu lekce předchozí.

  • Objednané lekce budou účastníkovi zaslány až po zaplacení kupní ceny.

  • Ceny jsou uváděné včetně DPH.

  • Veškeré zasílané informace, dokumenty, studijní podklady, které jsou uživatelům zasílány si mohou uživatelé kopírovat pouze pro svoji vlastní potřebu a nesmí je dát k dispozici žádným třetím osobám. Veškeré zasílané informace, dokumenty, studijní podklady jsou majetkem společnosti CCB s.r.o a podléhají ochraně ve smyslu znění autorského zákona.

  • Zůstatky korunového konta, které je každému účastníkovi školení zřízeno, se vrací pouze na účastníkovo písemné požádání.

  • Reklamace - Zjištěné vady musí registrovaný uživatel ELC písemně ohlásit bez zbytečného odkladu - nejpozději do 3 dnů od zjištění vady na e-mailovou adresu mailem@mailem.cz. Ve své reklamaci uživatel popíše druh vady, kde a jakým způsobem se vada projevuje. Na základě těchto údajů Mailem.cz stanoví další postup při vyřizování reklamace. Mailem.cz je povinna do 3 dnů od obdržení reklamace informovat klienta o dalším postupu při vyřizování reklamace.

Obchodní smlouva