Individuální školení

Klientem Electronic Learning Center - Mailem.cz se může stát každý uživatel Internetu s vlastní e-mailovou adresou, který se zaregistruje. Zaregistrovaný uživatel si na našich webových stránkách může vybrat a objednat kurzy z nabídky (celé kurzy nebo pouze vybrané lekce kurzu). Objednané kurzy mu budou po jedné lekci zasílány e-mailem. Každá lekce se skládá ze studijního textu a testovacích otázek. Úspěšné složení testu (= minimálně 60 % správných odpovědí) je podmínkou pro zaslání další lekce kurzu. Nedosáhne-li školený v testu požadované úspěšnosti, má pro úspěšné složení testu ještě další pokus. Rychlost studia si tedy každý účastník určuje sám. Účastníkovi, který absolvoval úspěšně všechny lekce kurzu, bude klasickou poštou zasláno písemné osvědčení o absolvování kurzu.

Typický průběh školení klienta

  • Registrace (získání 15 bonusů).
  • Objednání školení (celého kurzu či pouze některých lekcí).
  • Kontrola správnosti zobrazování lekcí (v příchozím e-mailu s názvem „Potvrzení registrace“).
  • Studium prvních zaslaných lekcí (jsou placeny registračními bonusy).
  • Doplatek zbytku objednaných lekcí (převodem, složenkou, v hotovosti nebo kartou).
  • Studium zbytku lekcí.
  • Vystavení certifikátu (zaslán klasickou poštou spolu s daňovým dokladem).

Registrace

Registrace spočívá ve vyplnění a odeslání položek registračního formuláře. Údaje zadané do registračního formuláře můžete později v případě potřeby aktualizovat. Při registraci si účastník také volí formát, ve kterém mu budou lekce zasílány (*.doc pro MS Word nebo *.pdf pro Adobe Acrobat Reader).

Po registraci

Po provedení registrace účastníkovi přijde e-mail Potvrzení registrace, ve kterém jsou přiloženy dva soubory sloužící k prověření, že se zasíláním a otevíráním školících textů nebudou žádné problémy. V prvním přiloženém souboru nazvaném "uvod" si účastník zkontroluje, zda se správně mu zobrazuje text i obrázek. Poté otevře druhý přiložený soubor "potvrzeni.htm" a zde potvrdí, že se mu soubor "uvod" korektně zobrazuje.

Přihlašování do systému

Zaregistrovaný uživatel se na webových stránkách přihlašuje zadáním své e-mailové adresy a zvoleného hesla. Po přihlášení se mu otevře oblast, která mu dává přehled o jeho aktivitách v Electronic Learning Center - Mailem.cz. Zde může jednoduchým způsobem zjistit, která školení si objednal, jaké provedl platby, jaký je stav jeho konta. Dále si zde může vybrat a objednat školení, zrušit objednaná školení či aktualizovat údaje zadávané při registraci. Z této klientské části pak vystoupí pomocí tlačítka Odhlásit.

Objednání školení

Školení se objednávají na webových stránkách Mailem.cz po přihlášení v nabídce Objednat školení, kde se nalézá přehledný seznam nabízených školení. Zde člověk označí celé kurzy či jednotlivé lekce kurzů, které chce objednat, a klikne na tlačítko Připravit objednávku. Poté se zobrazí objednávka, která bude obsahovat vybrané kurzy a lekce. Pak stačí jen objednávku potvrdit tlačítkem Souhlasím s obchodními podmínkami a objednávám. Objednávku lze i vytisknout.

Zrušení objednaných lekcí

Všechny objednané lekce, které dosud uživateli nebyly zaslány e-mailem, může uživatel kdykoliv zrušit.

Ceny

Ceny jednotlivých lekcí jsou uvedeny v nabídce kurzů. Ceny lekcí jsou uváděny v Kč včetně DPH. (Cena v bonusech se vypočítá pomocí převodního kurzu 1bonus = 1 Kč.)

Systém placení

Každému školenému je v rámci Electronic Learning Center zřízeno vlastní konto (korunové a bonusové). Jakmile si účastník objedná školení a nemá dostatek prostředků na svém kontě k jeho zaplacení, je automaticky vyzván, aby uhradil potřebnou částku. Může si zvolit 3 způsoby placení - platební kartou, převodem (číslo našeho účtu: 7222090277/0100, KB Brno Černá Pole - jako variabilní symbol použijte číslo Vaší objednávky), nebo složenkou. Po zaplacení mu jsou peníze připsány na jeho konto vedené v školícím systému. Samozřejmě je možné vložit na konto více korun než činí hodnota objednaných lekcí.

Požadavky na Váš počítač

Podle zvoleného formátu lekcí:
  • *.doc pro MS Word 97 a vyšší.
  • *.pdf pro Adobe Acrobat Reader 4.

Certifikát

V případě úspěšného absolvování všech lekcí kurzu bude účastníkovi klasickou poštou zaslán certifikát potvrzující jeho úspěšné absolvování kurzu.

Daňový doklad

Daňový doklad je klientovi zaslán spolu s vystaveným certifikátem.

Obchodní podmínky