Často kladené otázky a odpovědi na ně

Co mám učinit, když zapomenu heslo?

Pokud jste zapomněli heslo, můžete si jej nechat zaslat - klikněte na nápis Zapomenuté heslo v levé části obrazovky (pod přihlašovacími údaji) a v zobrazené stránce vyplňte svůj e-mail. Heslo Vám bude zasláno na zadaný e-mail.

Může se manažer školení školit spolu se svými zaměstnanci?

Školit se může, ale protože zastává dvě role (manažera firemního školení a zároveň školeného), musí mít zavedeny ke své e-mailové adrese dvě hesla, nebo mít dvě různé e-mailové adresy.

Kde a jak se mohu zaregistrovat?

Registrace se provádí v nabídce Registrace. Registrace spočívá ve vyplnění položek v registračním formuláři, který se odešle kliknutím na tlačítko Registrovat. Po vyplnění a odeslání registračního formuláře přijde na uvedenou e-mailovou adresu účastníka e-mail s názvem Potvrzení registrace.

Co mám dělat v případě, že se změnily údaje vložené při registraci?

Údaje, které byly uživatelem zadány při registraci, je možné v případě potřeby aktualizovat. Aktualizaci údajů provádí uživatel po přihlášení (= ve své klientské části) v nabídce Změnit údaje.

Co znamená "přihlásit se"?

Přihlásit se znamená vstoupit do své (klientské) sekce na našich webových stránkách, v praxi to znamená vyplnit přihlašovací e-mail a heslo v levé části webových stránek. Přihlásit se mohou pouze registrovaní uživatelé.

Jaké další nabídky se mi zobrazí po přihlášení, které nepřihlášený člověk nevidí?

Po přihlášení (= vstupu do své klientské části) má klient přístup navíc k této nabídce - Objednaná školení, Objednat školení, Platby a stav konta, Nápověda, Změnit údaje a Odhlásit.

Kde a jak se objednávají školení?

Školení se objednávají na webových stránkách po přihlášení v nabídce Objednat školení, kde se nalézá přehledný seznam nabízených školení. Zde člověk označí celé kurzy či jednotlivé lekce kurzů, které chce objednat a klikne na tlačítko Připravit objednávku. Poté se zobrazí Objednávka, která bude obsahovat označené kurzy a lekce. Pak stačí jen objednávku potvrdit tlačítkem Souhlasím s obchodními podmínkami a objednávám. Objednávku lze i vytisknout.

Jaké jsou obchodní podmínky ELC?

  • Podané objednávky jsou považovány za závazné.
  • Objednané kurzy budou účastníkovi zasílány e-mailem po jedné lekci. Podmínkou pro zaslání další lekce kurzu je úspěšné složení testu lekce předchozí.
  • Objednané lekce budou účastníkovi zaslány až po zaplacení kupní ceny.
  • Ceny jsou uváděné včetně DPH.
  • Veškeré zasílané informace, dokumenty, studijní podklady, které jsou uživatelům zasílány si mohou uživatelé kopírovat pouze pro svoji vlastní potřebu a nesmí je dát k dispozici žádným třetím osobám. Veškeré zasílané informace, dokumenty, studijní podklady jsou majetkem společnosti CCB s.r.o a podléhají ochraně ve smyslu znění autorského zákona.
  • Zůstatky korunového konta, které je každému účastníkovi školení zřízeno, se vrací pouze na účastníkovo písemné požádání.
  • Reklamace - Zjištěné vady musí registrovaný uživatel ELC písemně ohlásit bez zbytečného odkladu - nejpozději do 3 dnů od zjištění vady na e-mailovou adresu mailem@mailem.cz. Ve své reklamaci uživatel popíše druh vady, kde a jakým způsobem se vada projevuje. Na základě těchto údajů Mailem.cz stanoví další postup při vyřizování reklamace. Mailem.cz je povinna do 3 dnů od obdržení reklamace informovat klienta o dalším postupu při vyřizování reklamace.

Mohu zrušit objednaný kurz či některé objednané lekce?

Všechny objednané lekce a kurzy, které dosud školenému nebyly poslány e-mailem, může uživatel kdykoliv zrušit. Rušení objednávky se provádí po přihlášení v nabídce Objednaná školení.

Jaké požadavky musí splňovat můj počítač?

Váš počítač musí být podle zvoleného formátu lekcí vybaven - MS Word 97 a vyšší (pokud si zvolíte formát *.doc) nebo Adobe Acrobat Reader 4 (pro formát *.pdf).

Jak je to s bonusy?

Za objednané školení je možno zaplatit Kč nebo bonusy. Hodnota 1 bonus = 1 Kč. V systému máte konto korunové (sleduje pohyb v Kč) a bonusové (pro pohyb bonusů). Při placení lekcí má přednost bonusové konto.

Př. Stav korunového konta = 5 Kč, stav bonusového konta = 50 Kč, při zaslání objednané lekce v hodnotě 20 Kč se odečte 20 bonusů z bonusového konta.

Objednané lekce dostanu všechny zároveň v jednom e-mailu nebo mi chodí postupně?

Lekce, které si uživatel objednal, mu jsou v rámci jednoho kurzu zasílány po jedné. K tomu, aby účastník obdržel další objednanou lekci, musí úspěšně složit zkušební test minule zaslané lekce daného kurzu (úspěšné složení = nejméně 60 % správných odpovědí testovacích otázek). Rychlost studia jednotlivých kurzů si tedy účastník určuje sám.

Př. Objednali jste si 5 vybraných lekcí kurzu "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci" a všechny lekce kurzu "Řidiči referentských vozidel". Bude Vám zaslána první objednaná lekce "Bezpečnost" a první objednaná lekce "Řidiči". Druhou objednanou lekci "Bezpečnost" obdržíte po úspěšném složení první lekce "Bezpečnost". Druhou objednanou lekci "Řidiči" obdržíte po úspěšném složení první lekce "Řidiči".

Kdy se platí za objednané lekce?

Objednané lekce je třeba zaplatit co nejdříve po objednání, neboť lekce zvoleného kurzu jsou účastníkovi zasílány až po zaplacení kupní ceny.

Jakými způsoby mohu provádět platby?

Účastník si může provádět platbu složenkou, převodem, v hotovosti nebo platební kartou.

Pro více informací si přečtěte náš Podrobný popis systému firemního školení.